CEMOSt kasutav juht on ületamatu.

CEMOS AUTOMATIC on iseõppiv juhi abistamise süsteem, mille automaatfunktsioonid toetavad masinajuhti pidevalt ja aktiivselt kogu töö vältel. Tuginedes sellistele põllumajandusökonoomika parameetritele nagu vilja kvaliteet, peksu kvaliteet, puhtus, põhu kvaliteet ja läbilaskevõime, kontrollib süsteem andureid ning sätteid.

CEMOSt kasutav juht on ületamatu.

CEMOS AUTOMATIC on iseõppiv juhi abistamise süsteem, mille automaatfunktsioonid toetavad masinajuhti pidevalt ja aktiivselt kogu töö vältel. Tuginedes sellistele põllumajandusökonoomika parameetritele nagu vilja kvaliteet, peksu kvaliteet, puhtus, põhu kvaliteet ja läbilaskevõime, kontrollib süsteem andureid ning sätteid.

Konfigureerige CEMOS AUTOMATIC enda vajaduste järgi.

Masinajuht otsustab.

Teie annate süsteemile ette oma nõuded teravilja kvaliteedile ja kaomäärale. Saagikoristuse ajal optimeerib CEMOS AUTOMATIC masinat, et see vastaks täpselt Teie kriteeriumitele.

Koostage enda isiklik CEMOSe lahendus.

Olgu tegu baas- või täisversiooniga, enda CEMOS AUTOMATICu süsteemi konfigureerite ise. Olenevalt sellest, milliseid funktsioone Te põllutöö optimeerimiseks vajate.

CEMOS AUTO HEADER reguleerib VARIO heedri sätteid automaatselt.

Teise hõbemedali andis žürii lahenduse eest, millega lisati LEXIONi teraviljakombainide CEMOSe keskkonnale CEMOS AUTO HEADERi süsteem. CLAAS töötas CEMOS AUTO HEADERi välja selleks, et vähendada masinajuhi töökoormust kombainitöödel. See abisüsteem kohandab automaatselt niisuguseid heedri sätteid nagu laua pikkus ning haspli vertikaalne ja horisontaalne asend.

Juhtimissüsteem kasutab laseranduri mõõteandmeid ja samuti võnkeandmeid, mida hangib söötekanalis olev kihi kõrguse andur. Tänu sellele siseneb materjal teraviljakombaini ühtlaselt, mis kokkuvõttes parandab viljapeksu tulemust ja võimaldab pidevalt töötada maksimaalse jõudlusega.

CEMOS AUTOMATICu funktsioonid.

CEMOS DIALOG motiveerib Teid.

Juhi abistamise süsteem CEMOS DIALOG juhatab Teid küsimustega masina optimaalsete säteteni. Kui Te süsteemi ettepaneku kinnitate, siis rakendab CEMOS DIALOG neid sätteid kohe.

AUTO CROP FLOW tuvastab tippkoormused.

AUTO CROP FLOW jälgib pidevalt peksuagregaadi, järelsepareerimise ja mootori pöörlemiskiirust. Kui eelseatud libisemispiir on ületatud, siis rakendab süsteem meetmeid, et masinasse ei satuks rohkem materjali. Nii väldite seisakuid, mis võivad tuleneda ummistusest, kahjustusest või ülekoormusest.

AUTO SLOPE puhastab nõlval.

Künklik põld esitab väljakutse teraviljapuhastusele. Ülesmäge sõites tuleb ventilaatori pöörlemiskiirust kahandada ja allamäge sõites kasvatada. AUTO SLOPE vähendab Teie töökoormust, reguleerides ventilaatori pöörlemiskiirust pikikalde alusel.

 • Nii suurendate nõlval läbilaskevõimet ja vähendate terakadu.
 • Puhastusjõudlus jääb alati stabiilseks.
 • Puhastuse materjalivoog säilib.

CRUISE PILOT reguleerib kiirust.

Optimaalne saagikoristuse tempo suurendab Teie hooajalist jõudlust. CRUISE PILOT juhib seda kiirust automaatselt mootori koormuse põhjal. Seejuures saate valida kolme strateegia vahel.

 1. Maksimaalne läbilaskevõime koos kaokontrolliga: koristate saaki alati masina jõudluspiiril.
 2. Pidev läbilaskevõime: kõik agregaadid on isegi vahelduvates oludes ühtlaselt koormatud.
 3. Kiirushoidik: töötate ühtlase koristuskiirusega.

CEMOS AUTO CLEANING.

Ventilaatori pöörlemiskiirus ning sõela ülemine ja alumine ava on parameetrid, millega CEMOS AUTO CLEANING puhastamist automaatselt reguleerib. Süsteem katsetab taustal jõudluse optimeerimiseks pidevalt erinevaid sätteid. Kui sellised parameetrid nagu saagikus, teravilja kvaliteet, läbilaskevõime või niiskus muutuvad, siis reageerib CEMOS AUTO CLEANING kohe.

CEMOS AUTO THRESHING.

Süsteem parandab peksuagregaadi ja esmase separeerimise jõudlust, reguleerides täiesti automaatselt peksukorvi kaugust ning peksutrumli pöörlemiskiirust. Jõudluse optimeerimiseks toimub taustal kõikvõimalike sätete kohandamine. Andmebaasi info tuleb arvukatest masina anduritest.

CEMOS AUTO SEPARATION.

CEMOS AUTO SEPARATIONi abil optimeerivad CLAAS HYBRIDi teraviljakombainid pidevalt järelsepareerimist. Süsteem reguleerib rootorite pöörlemiskiirust ja rootoriklappide asendit automaatselt niipea, kui saagikoristuse olud muutuvad. Juhile märkamatult katsetab CEMOS AUTO SEPARATION taustal erinevaid sätteid ja valib neist välja parima.

Koristage saaki jõudluspiiril.

CEMOS AUTOMATIC leiab iseseisvalt iga konkreetse põllu jaoks parima häälestuse.

 • Teie masinajuhtide töökoormus väheneb olulisel määral
 • Saavutate suurema läbilaskevõime ja puhtama teravilja
 • Masina kütusesäästlikkus paraneb
 • Teil ei teki valest häälestusest tulenevaid tõrkeid
 • Vähendate tõhusalt kulusid ja töökoormust