CEMOS traktoritele.

Kas traktor suudab muuta enda juhi paremaks? DLG on seda kontrollinud.

CEMOS traktoritele.

Kas traktor suudab muuta enda juhi paremaks? DLG on seda kontrollinud.

CEMOSt kasutav juht on ületamatu.

CEMOSe eelised.

  • Kahandab rehvide kulumist
  • Vähendab optimaalse rehvirõhu abil pinnase tihendamist
  • Kärbib tänu suuremale pindalajõudlusele tegevuskulusid
  • Kasutab masina täispotentsiaali
  • Vähendab haakeriista kulumist (haakeriista assistent adrale)
  • Parandab ettevõtte süsinikujälge
Katsetanud, heaks kiitnud ja sertifitseerimismärgiga „DLG heakskiit“ tunnustanud sõltumatu DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) katseinstituut:
  • kuni 16,3% suurem pindalajõudlus (ha/h)
  • kuni 16,8% väiksem kütusekulu (l/ha)
  • kümnest katses osalenust kaheksa suutsid vähendada kütusekulu ja samal ajal suurendada pindalajõudlust

Interaktiivne pinnasekaitse.

Esimene hõbemedal läks lahendusele, millega integreeriti pinnase tihenemise riskianalüüs iseõppivasse juhi abistamise ja protsesside optimeerimise süsteemi ehk traktoritele mõeldud CEMOSesse. Tihendamise risk arvutatakse teaduslike välikatsete ja valemite alusel, mille on välja töötanud Berni tehnikaülikool (BFH-HAFL) koostöös Reckenholzis tegutseva Agroscope’i uurimisinstituudi, Taani Aarhusi ülikooli ja Rootsi põllumajandusülikooliga (SLU).

Ülikoolid ja instituudid ühendasid oma teadmised, et luua mulla tihenemise prognoosimiseks Terranimo® mudel, mis on veebirakendusena tasuta saadaval. Innovatsioonikomisjoni sõnul seisneb lisakasu asjaolus, et see tööriist ühendati CEMOSega: kuna need eriteadmised on põllutöömasinasse integreeritud, ei pea masinajuht lisaandmeid sisestama, sest CEMOS juba pakub neid. CEBISe terminali kuvar teavitab juhti, kui parajasti rakendatav traktori ja haakeriista kombinatsioon võib konkreetsete pinnaseolude korral maapinda ohtlikult tihendada. Kui masinajuht soovitatud optimeerimissätted kinnitab, siis suunatakse see teave otse parajasti toimuvasse funktsiooni riskianalüüsi.

DLG sertifikaat.

Messil „Agritechnica 2019“ ja pärast seda kutsusime oma kliente ning külalisi duellile traktorite CEMOSega: vastamisi profisüsteem ja professionaalsed juhid – see oli lähtepunkt.

Pärast üleskutset osaleda CEMOSe duellil valisime suurest soovijate hulgast välja kümme eriti kogenud põllumeest ja traktorijuhti neljast Euroopa riigist. CEMOSe duell toimus 2020. aasta septembris ühes Ida-Saksamaa ettevõttes.

Objektiivsete katsetingimuste eest hoolitses Georg Schuchmann DLG masinate ja töövahendite katsekeskusest. Ta mõõtis iga katsesõidu puhul kiirust, kütusekulu, pindalajõudlust, töösügavust ja töö kvaliteeti. DLG valvsa pilgu all said masinajuhid oma kogemusi ning CEMOSe juhi abistamise süsteem oma võimalusi täiel määral rakendada – ning sertifitseerimismärk „DLG heakskiit“ oligi käes. DLG kinnitab selle tunnustusega CEMOSe tõhusust kütuse säästmisel (kuni 16,8%) ja maaharimise pindalajõudluse kasvatamisel (kuni 16,3%). Kümnest katses osalenust kaheksal õnnestus kahandada kütusekulu ja samal ajal kasvatada pindalajõudlust.

Ametliku katsearuande leiate siit


Juhi abistamise süsteem

CEMOS õpib ja õpetab.

CEMOS on iseõppiv juhi abistamise süsteem. Turu esimese ja ainsa taolise lahendusena optimeerib ta nii traktori kui ka haakeriista (näiteks kultivaatori või adra) tööd, aidates masinajuhil reguleerida ballasti ning rehvirõhku.


Wiesbylli põllumajandusettevõte on üks esimesi CEMOSe kasutajaid.

Vaimustab nii äri- kui ka masinajuhti.

„CEMOS innustab mind.“

„Märkate seda omaenda rahakotis.“

„Töökaal on vähenenud.“