CEMOSe kalkulaator.

Arvutage välja kasu, mida traktoritele mõeldud CEMOS Teile pakkuda võib.

CEMOSe kalkulaator.

Arvutage välja kasu, mida traktoritele mõeldud CEMOS Teile pakkuda võib.

CEMOSe kalkulaator.

Arvutage välja isiklik kasu!

Millist kasu CEMOS Teie ettevõttele toob? Sisestage oma tööparameetrid siia.

  • Andmeallikas:

    KTBL-i põlumajandusandmete kogu

    Põllumajandustehnika ja -ehituse hoolekogu KTBL on Saksamaal registreeritud ühendus, mille liikmed esindavad eri põllumajandussektoreid, sh teadust, majandust, haldust ja nõustamist. Selle ühenduse eesmärk on koguda ja analüüsida andmeid põllumajandusliku sihtrühma jaoks. Eesmärk on toetada põllumajandustehnika arengut ja vahetada teadmisi. KTBL-i rahastab föderaalne toidu- ja põllumajandusministeerium. KTBL-i masinate andmebaas (MaKost) sisaldab teavet 2000 põllumajandusmasina kohta ja seda ajakohastatakse regulaarselt. Remondikulud sisaldavad kulusid materjalidele ja tööjõule, hooldusele ja teenindusele ning kuluvosade väljavahetamisele. Remondikulud on keskmised väärtused, mis põhinevad masina kogu kasutuseal. Kui masinat ei rakendata tema kasutusea lõpuni (12 aastat või 10 000 tundi), siis saab neid väärtusi reguleerida KTBL-i ümberarvestustegurite abil.

    Personalikulud on osa kalkulatsioonist (üldine eeldus). Eeldatavad personalikulud: personalikulud varieeruvad riigiti. Valdkonna keskmine.

    Diislikütuse sääst ja pindalajõudluse suurenemine on tuletatud DLG testi 7096 põhjal. Eeldatav diislikütuse hind on 1 €/l.