TERRA TRACi roomikusüsteem

Pinnasekaitse suurendab saaki.

CLAASi kombaini, liikurhekseldi ja traktori roomikute suur kontaktpind kaitseb pinnast. Tänu väiksele transpordilaiusele saate maanteel sõita kiirusega kuni 40 km/h.

TERRA TRACi roomikusüsteem

Pinnasekaitse suurendab saaki.

CLAASi kombaini, liikurhekseldi ja traktori roomikute suur kontaktpind kaitseb pinnast. Tänu väiksele transpordilaiusele saate maanteel sõita kiirusega kuni 40 km/h.

TERRA TRACi roomikud.

Taustteave, katsed ja kasutuskogemused.


Praktiline kogemus.

Hea alus.

„Terve ja viljakas pinnas on hea saagi alus. Mitte ükski taimekasvatuslik või põllumajandustehniline meede ei õnnestu, kui pinnase seisund ei ole optimaalne. Praktikas tuleb maaharimisel, külvamisel ja saagikoristusel täpselt mahtuda kitsasse ajaaknasse – ning seejuures on vaja rakendada masina maksimaalset jõudlust.

Maa on väärtuslik vara.

Maa on põllumajandustootmise alus, mida on võimatu juurde luua. Seega tuleb maailma kasvava rahvastiku jaoks saaki suurendada olemasoleval pinnal. Suurim proovikivi on seejuures tõhususe ja jätkusuutlikkuse ühitamine. Põllumajandusettevõtted aina kasvavad ning maaharimise ja saagikoristuse ajaaknad lähevad üha kitsamaks. Samal ajal muutuvad masinad suuremaks, võimsamaks ja seetõttu ka raskemaks. Selle tagajärjeks on pinnase tihenemine.

Pinnas on meie töökoht.

Traktori või kombaini põhjustatud pinnasetihendus kahandab mullas olevaid tühemikke.

Selle tagajärjeks on hapnikupuudus, liigniiskuse oht ning mullaelustiku vähenemine. Need mõjud avalduvad järgnevate põllukultuuride hilinenud arengus, väiksemas saagis ja kehvemas juurekasvus. Vaid ühe saagikoristusega tekitatud kahjustused püsivad aastaid. Muidugi ei ole need kahjustused korvamatud. Sügav maaharimine, vahekultuur või lupjamine taastab pikas perspektiivis põllumaa algse viljakuse. Aga kõik need meetmed maksavad raha. Kas poleks lihtsam neid kahjustusi vältida? CLAASis keskendume vajadusele minimeerida pinnasele avaldatav kahjulik mõju juba masinaarenduse alguses. Oleme endale seadnud eesmärgi säilitada ja kaitsta kõigi põllupidajate kõige väärtuslikumat vara. Sest ka meie peame pinnast töökohaks.

TERRA TRAC LEXIONil

TERRA TRACi roomikusüsteem on end kombainidel üle 20 aasta praktikas tõestanud ning seda lahendust arendatakse pidevalt edasi, et täita meie klientide rangeid nõudmisi. Praegu on TERRA TRAC umbes kolmandikul kõigist LEXIONi kombainidest ja pooltel LEXIONi hübriidmasinatest.

TERRA TRAC JAGUARil

TERRA TRACi roomikute eelised, mis puudutavad pinnasekaitset ja veojõudu, on hästi teada. Kuid CLAAS on ka esimene liikurhekseldi tootja, kes on välja tulnud tehases paigaldatava optimaalse, pinnast ja rohukamarat kaitsva lahendusega: selleks on äsja välja töötatud, põlluotsakaitsega JAGUARi TERRA TRAC.

TERRA TRAC AXIONil

AXION 900 TERRA TRAC on esimene CLAASi poolroomiktraktor, millel on täisvedrustus. Tema põhiuuenduseks on TERRA TRACi vedrustatud roomikute integreerimine. See roomik põhineb tehnoloogial, mis kombainide puhul on juba tuntud, kuid mida on spetsiaalselt kohandatud traktori nõuete järgi.