Terminalide ajakohastamine

Alati õige valik.

Terminalide ajakohastamine

Alati õige valik.

CLAASi terminalid.

Terminal S7.

Baasterminal S7 on kõige uuemal tehnilisel tasemel ja see on Teile õige valik, kui soovite terminali kasutada lihtsalt paralleelsõidu abina või automaatroolimiseks. Terminal S7, millel on suure eraldusvõimega 7″ puutekuvar, täidab kõiki funktsioone, mida pakkus ka tema eelkäija S3.

Tema varustuses on ka võrdlusjoone haldamine ja USB-liides andmehalduseks, samuti kiire andmevahetus tarkvarapakettidega AGROCOM NET ja AGROCOM MAP.

Põhivarustusega S7 kasutab EGNOSe parandussignaali, kuid lisavarustusena on saadaval veel OMNISTARi, BASELINE HD ja RTK signaal. Alati saab aktiveerida ka GLONASSi satelliitsignaali. Enam ei ole tarvis parandussignaali muutmiseks antenni vahetada, kuna terminalile S7 on tehases sisse ehitatud eri signaalide jaoks sobiv kahesageduslik vastuvõtja.