Kui valite „Aktsepteerin“, siis kasutame küpsiseid, mis ei ole tehniliselt vajalikud (ka kolmandate isikute küpsiseid) selleks, et meie veebipakkumised oleks kasutajasõbralikud ning et me saaksime oma teenindust parandada ja veel enam Teie huvide järgi kohandada. Te saate oma nõusoleku igal ajal siin tagasi võtta. Tehniliselt vajalikke küpsiseid kasutame ka juhul, kui Te ei vali „Aktsepteerin“.

Selleks et jälgida Teie kasutajakäitumist, rakendab CLAAS ka Google Analyticsit. Google töötleb Teie kasutusandmeid, et jagada CLAASile anonüümset kasutajakäitumise statistikat. Google kasutab Teie andmeid ka mis tahes otstarbel (nt profiilide moodustamine) ning liidab Teie andmed teiste allikate andmetele. Google säilitab Teie andmeid vajaduse korral väljaspool Euroopa Liitu, näiteks USA-s Google LLC kaudu. Nii Google’il kui ka riigiasutustel on nendele andmetele juurdepääs.  

Lisateabe saamiseks vaadake meie andmekaitseinfot.

Aktsepteerima

CEMOSe kalkulaator.

Arvutage välja kasu, mida traktoritele mõeldud CEMOS Teile pakkuda võib.

CEMOSe kalkulaator.

Arvutage välja kasu, mida traktoritele mõeldud CEMOS Teile pakkuda võib.

CEMOSe kalkulaator.

Arvutage välja isiklik kasu!

Millist kasu CEMOS Teie ettevõttele toob? Sisestage oma tööparameetrid siia.

  • Andmeallikas:

    KTBL-i põlumajandusandmete kogu

    Põllumajandustehnika ja -ehituse hoolekogu KTBL on Saksamaal registreeritud ühendus, mille liikmed esindavad eri põllumajandussektoreid, sh teadust, majandust, haldust ja nõustamist. Selle ühenduse eesmärk on koguda ja analüüsida andmeid põllumajandusliku sihtrühma jaoks. Eesmärk on toetada põllumajandustehnika arengut ja vahetada teadmisi. KTBL-i rahastab föderaalne toidu- ja põllumajandusministeerium. KTBL-i masinate andmebaas (MaKost) sisaldab teavet 2000 põllumajandusmasina kohta ja seda ajakohastatakse regulaarselt. Remondikulud sisaldavad kulusid materjalidele ja tööjõule, hooldusele ja teenindusele ning kuluvosade väljavahetamisele. Remondikulud on keskmised väärtused, mis põhinevad masina kogu kasutuseal. Kui masinat ei rakendata tema kasutusea lõpuni (12 aastat või 10 000 tundi), siis saab neid väärtusi reguleerida KTBL-i ümberarvestustegurite abil.

    Personalikulud on osa kalkulatsioonist (üldine eeldus). Eeldatavad personalikulud: personalikulud varieeruvad riigiti. Valdkonna keskmine.

    Diislikütuse sääst ja pindalajõudluse suurenemine on tuletatud DLG testi 7096 põhjal. Eeldatav diislikütuse hind on 1 €/l.