Kui valite „Aktsepteerin“, siis kasutame küpsiseid, mis ei ole tehniliselt vajalikud (ka kolmandate isikute küpsiseid) selleks, et meie veebipakkumised oleks kasutajasõbralikud ning et me saaksime oma teenindust parandada ja veel enam Teie huvide järgi kohandada. Te saate oma nõusoleku igal ajal siin tagasi võtta. Tehniliselt vajalikke küpsiseid kasutame ka juhul, kui Te ei vali „Aktsepteerin“.

Selleks et jälgida Teie kasutajakäitumist, rakendab CLAAS ka Google Analyticsit. Google töötleb Teie kasutusandmeid, et jagada CLAASile anonüümset kasutajakäitumise statistikat. Google kasutab Teie andmeid ka mis tahes otstarbel (nt profiilide moodustamine) ning liidab Teie andmed teiste allikate andmetele. Google säilitab Teie andmeid vajaduse korral väljaspool Euroopa Liitu, näiteks USA-s Google LLC kaudu. Nii Google’il kui ka riigiasutustel on nendele andmetele juurdepääs.  

Lisateabe saamiseks vaadake meie andmekaitseinfot.

Aktsepteerima

CEMOS traktoritele.

Muudab traktorijuhi veelgi paremaks.

Turul ainulaadne iseõppiv juhi abistamise süsteem CEMOS pakub Teie traktorijuhtidele usaldusväärset tuge.

CEMOS traktoritele.

Muudab traktorijuhi veelgi paremaks.

Turul ainulaadne iseõppiv juhi abistamise süsteem CEMOS pakub Teie traktorijuhtidele usaldusväärset tuge.

CEMOS traktoritele.

CEMOS õpib ja õpetab.

Selleks et töö saaks tehtud kiiresti ja tõhusalt, kohandab CEMOS ennast juhi järgi ning aitab juhil traktorit ja haakeriista häälestada. See lahendus hõlmab soovitusi, mis puudutavad mootori pöörlemiskiiruse vähendamist, sõiduajamit, ballastimist ja rehvirõhku, ning adra häälestamise abi ja maaharimisseadmete optimeerimise dialoogi. Nii on Teie masina veojõud ja pinnasekaitse alati optimaalne.

Etapp 1.

Ettevalmistus õuel.

Valitud haakeriistast ja kavandatavast põllutööst olenevalt soovitab CEMOS juba ettevõtte õuel sobivat ballasti ning optimaalset rehvirõhku. Pidevalt õppiv süsteem kogub töö käigus täiendavaid mõõtmistulemusi ja kohandab järgmise töö kohta antavaid soovitusi.

Etapp 2.

Põhihäälestus põllul.

CEMOSe integreeritud teadmusbaas pakub sammsammulisi illustreeritud juhiseid haakeriistade põhihäälestuseks. Abisüsteem on praegu saadaval kõigile atradele. Lähitulevikus lisanduvad muude haakeriistade abisüsteemid. Need lahendused pakuvad väärtuslikku tuge juhile, kellel on vastavas töös vähe kogemusi või kellel pole neid üldse.

Etapp 3.

Optimeerimine töö käigus.

Juht käivitab põllul optimeerimisdialoogi. CEMOS kontrollib üle kõik põhisätted ning annab jõudlus- ja tõhususeesmärkide kohta soovitusi, mida juht saab kinnitada või tagasi lükata. Pärast igat häälestusmuudatust toimub proovisõit, misjärel CEMOS näitab, kas ja kuidas on pindalajõudlus ja diislikütuse tarbimine paranenud.