PRECISION FARMING

Korralik kogus ärijuhtimist on edukaks põllumajanduseks ülioluline.

See on hädavajalik, et saavutada maksimaalne tulemus, muuta protsessid optimaalseks ja kasutada ressursse efektiivsemalt. CLAAS toetab Teie tööd AGROCOMi nime all pakutavate nutikate tarkvaralahenduste ja teenustega.

PRECISION FARMING

Korralik kogus ärijuhtimist on edukaks põllumajanduseks ülioluline.

See on hädavajalik, et saavutada maksimaalne tulemus, muuta protsessid optimaalseks ja kasutada ressursse efektiivsemalt. CLAAS toetab Teie tööd AGROCOMi nime all pakutavate nutikate tarkvaralahenduste ja teenustega.

PRECISION FARMING.

CROP SENSOR.

CROP SENSOR on tööriist, mis optimeerib lämmastikväetiste, kasvuregulaatorite ja taimekaitsevahendite doseerimist taimeliigi järgi. Optimaalne lämmastikukogus annab märkimisväärse saagikuse ja kvaliteedi. Doseerides taimele täpselt vajaliku koguse, hoiate kokku ka ressursse.

AUTO MODE.

AUTO MODE’is teeb CROP SENSOR juhi eest kogu kalibreerimise. See lahendus arvutab automaatselt igale põllukultuurile ja igale töötlemisviisile nii varude keskmise väärtuse kui ka optimaalse reguleerimisvahemiku. Juht peab lihtsalt keskmise kulunormi ja reguleerimisvahemiku kindlaks määrama.

AGROCOM MAP.

Jälgige saagi hektaritootlikkust ja leidke kõige viljakamad piirkonnad, kasutades AGROCOM MAPi rakendusega koostatud saagikuskaarte.

Saagikaardistus.

Tuginedes tööhaldusfunktsioonidele, saate oma LEXIONi või JAGUARiga saagikust kaardistada. Masina andurid mõõdavad saagikust ja vilja niiskust, samal ajal lisab CEBIS geograafilised koordinaadid, kasutades GPS-satelliidi infot.

 
Allalaadimine