GPS-iga roolimissüsteemide ajakohastamine

Just seal, kus Te neid vajate. Otse põllul.

Isegi väga hea juht ei suuda kõike korraga jälgida.

GPS-iga roolimissüsteemide ajakohastamine

Just seal, kus Te neid vajate. Otse põllul.

Isegi väga hea juht ei suuda kõike korraga jälgida.

Automaatsüsteem.

  • Juhib aktiivselt masina roolimishüdraulikat
  • CLAASi parandussignaalide valik katab kõik täpsusnõuded
  • Pakub ülimat sõidumugavust ja täpsust
  • Roolimissüsteemi terminali ja navigatsiooniseadet saab paindlikult kasutada eri masinatel
  • Süsteem on rooliklapitehnoloogia abil kindlalt masinaga ühendatud

Kasu.

  • Ülim täpsus alati ja igal kiirusel
  • 25 km/h kuni 400 m/h (olenevalt mudelist)
  • Ideaalne ka erikultuure kasvatavale ettevõttele

GPS PILOT koos terminaliga S10.

Satelliitsignaali kasutades juhib GPS PILOT masinat kindlalt mööda paralleelseid sõiduradu. See süsteem aitab juhil ära kasutada masina kogu töölaiust ja vähendab ülekatet. Nii saavutatakse mis tahes valgus- ja ilmaoludes lühema aja jooksul parem töökvaliteet. GPS PILOTit juhitakse terminalist S10 või S7.