Kui valite „Aktsepteerin“, siis kasutame küpsiseid, mis ei ole tehniliselt vajalikud (ka kolmandate isikute küpsiseid) selleks, et meie veebipakkumised oleks kasutajasõbralikud ning et me saaksime oma teenindust parandada ja veel enam Teie huvide järgi kohandada. Te saate oma nõusoleku igal ajal siin tagasi võtta. Tehniliselt vajalikke küpsiseid kasutame ka juhul, kui Te ei vali „Aktsepteerin“.

Selleks et jälgida Teie kasutajakäitumist, rakendab CLAAS ka Google Analyticsit. Google töötleb Teie kasutusandmeid, et jagada CLAASile anonüümset kasutajakäitumise statistikat. Google kasutab Teie andmeid ka mis tahes otstarbel (nt profiilide moodustamine) ning liidab Teie andmed teiste allikate andmetele. Google säilitab Teie andmeid vajaduse korral väljaspool Euroopa Liitu, näiteks USA-s Google LLC kaudu. Nii Google’il kui ka riigiasutustel on nendele andmetele juurdepääs.  

Lisateabe saamiseks vaadake meie andmekaitseinfot.

Aktsepteerima

Pressiteade

CLAAS näitas kriisiaastal kasumlikku kasvu

CLAAS, üks juhtivaid rahvusvahelisi põllumajandusmasinate tootjaid, suurendas 2020. majandusaastal oma müüki 3,7 protsenti 4,042 miljardi euroni (eelmisel aastal: 3,898 miljardit eurot). Maksueelne tulu tõusis 158 miljoni euroni (eelmisel aastal: 136 miljonit eurot), vaba rahavoog võttis 308 miljoni euroga (eelmisel aastal: -138 miljonit eurot) märkimisväärse suuna kasumlikkusesse.

·         Esimest korda üle 4 miljardi euro müüki 

·         Maksueelne tulu kasvas

·         Tugev kasv Venemaal ja Põhja-Ameerikas

·         2021. aasta väljavaated: müük ja tulud eelmise aasta tasemel

Harsewinkel, 16. detsember 2020. CLAAS, üks juhtivaid rahvusvahelisi põllumajandusmasinate tootjaid, suurendas 2020. majandusaastal oma müüki 3,7 protsenti 4,042 miljardi euroni (eelmisel aastal: 3,898 miljardit eurot). Maksueelne tulu tõusis 158 miljoni euroni (eelmisel aastal: 136 miljonit eurot), vaba rahavoog võttis 308 miljoni euroga (eelmisel aastal: -138 miljonit eurot) märkimisväärse suuna kasumlikkusesse.

„CLAASil õnnestus saavutada pandeemiast ja tootmisseisakutest hoolimata müüginumbrite kasv ja parandada kasumlikkust. Selle protsessi käigus on meie laialdane rahvusvaheline kohalolek end ära tasunud,“ sõnas Thomas Böck, CLAAS Grupi juhatuse esimees.

Kuigi müük püsis Saksamaal, Prantsusmaal ja muudes Lääne-Euroopa riikides üldiselt stabiilsena, tõusis see Ida-Euroopas ja eelkõige Venemaal märkimisväärselt. CLAAS saavutas oma suurima müügikasvu – umbes 20% – väljaspool Euroopat, kus kõige olulisemaks kasvu vedavaks turuosaliseks oli Põhja-Ameerika.

Suurte investeerimisprojektide elluviimine toimub plaanipäraselt

Vaatamata Covid-19 negatiivsetele mõjudele õnnestus CLAASil viia oma olulised investeerimisprojektid ellu plaanipäraselt. Le Mansi traktoritehases on kaasaegsed tootmistehnoloogiad paindlikkust ja efektiivsust oluliselt suurendanud. Harsewinkelis viidi lõpule teraviljakombaini monteerimise valdkonnas teostatava suure kaasajastamisprojekti esimene etapp. Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis avati uued müügikeskused, mis pakuvad teeninduses ja müügijärgses äritegevuses täiendavaid võimalusi. Optimaalset tuge pakub neile Hammis asuv uus kõrgladu. Lisaks põhivarasse tehtud suurenenud kapitaliinvesteeringutele summas 131 miljonit eurot (eelmisel aastal: 125 miljonit eurot) püsisid teadus- ja arendustegevuse kulud summas 237 miljonit eurot (eelmisel aastal: 244 miljonit eurot) endiselt väga kõrgel tasemel. 

Kriisikindlad tootmis- ja müügiprotsessid

Esialgu ei olnud äritegevuse positiivset arengut oodata. Tänu lühikestele otsustusprotsessidele kohanes CLAAS koroonakriisi algfaasis kiiresti uute väljakutsetega. Peaaegu kõikidel tootmisplatsidel asetleidnud mitmenädalase tootmisseisaku ajal tehti laialdasi ettevalmistusi, et tootmisega saaks jätkata esimesel võimalusel. Tänu töötajate suurele pühendumusele ja tihedale logistikavõrgule säilitati tarne klientidele nii palju kui võimalik.

Agritechnica messi ja paljude teiste ürituste järel oli siiski võimalik uuematest tooteuuendustest tulemuslikult rääkida. 2019. aasta novembris toimunud maailma suurimal põllumajandustehnika messil pälvis CLAAS oma masinate LEXION 8000/7000 ja JAGUAR 900 ning tootjaid ühendava pilvest-pilve lahenduse DataConnect eest „Aasta masin 2020“ auhinna. AXION TERRA TRAC, esimene täisvedrustusega poolroomiktraktor, sai ka ekspertidelt väga positiivset tagasisidet.

Stabiilne areng töötajate ülemaailmses arvus

Töötajate arv püsis kogu aasta vältel stabiilsena, jäädes 2020. majandusaasta lõpus ülemaailmselt 11 395 juurde (eelmisel aastal: 11 448). Saksamaal tõusis töötajate arv 1,7 protsendi võrra 5596 juurde (eelmisel aastal: 5503) ja Prantsusmaal langes 1 protsendi võrra 2279 peale (eelmisel aastal: 2301).   Grupiüleselt oli praktikante 714 (eelmisel aastal: 735), kellest 430 Saksamaal (eelmisel aastal: 414). 

CLAAS Grupp arvudes

(IFRS)

2020

€ mln

2019

€ mln

Muutus %

Müügitulu

4,042.3

3,898.0

+3.7

EBITDA

333.4

280.3

+18.9

Maksueelne kasum

158.1

135.7

+16.5

Grupi konsolideeritud netotulu

107.1

96.3

+11.2

Vaba rahavoog

308.1

-138.2

+322.9

Omakapital

1,464.1

1,417.3

+3.3

Kapitaliinvesteeringud põhivarasse

131.4

125.4

+4.8

Teadus- ha arendustegevus

237.4

243.6

-2.5

Bilansimaht

3,722.5

3,531.9

+5.4

Töötajate arv aruande kuupäeva seisuga (30 September)

11,395

11,448

-0.5

Väljavaated

Arvestades koroonaviiruse pandeemiat ja endiselt pulbitsevaid rahvusvahelisi kaubanduskonflikte, ei saa negatiivset mõju müügile ja tulule välistada.

Muutlikud omahinnad ja põhiturgudel põllumehi mõjutavad muutused poliitilisel maastikul võivad põhjustada täiendavaid riske. Sellest ebakindlusest olenemata eeldab CLAAS, et 2021. majandusaasta müüginumbrid ja tulu jäävad eelmise aasta tasemele.