KONEKESKO EESTI MISSIOON

Loome vastutustundlikult heaolu kõigile oma sidusrühmadele ja ühiskonnale

KONEKESKO EESTI VISIOON

Oleme kliendile eelistatud valik ja kvaliteediliider Euroopas


MEIE VÄÄRTUSED

AVATUS JA AUSUS:  Oleme avatud õppimisele, uutele ideedele ja arengutele. Algatame uusi ideid unustamata sealjuures hästitoimivat vana. Julgeme olla ausad ja tunnistada oma eksimusi.

VASTUTUSTUNDLIKKUS: Oma äritegevuses hoolime inimestest ja keskkonnast.

KOOSTÖÖ: Oleme suunatud lahendustele väärtustades kõiki osapooli. Tõhus kommunikatsioon, head ning toimivad töö-ja kliendisuhted on tähtsal kohal.

PROFESSIONAALSUS: Oleme oma ala parimad spetsialistid-nõustame kliente uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel. Reageerime kiiresti muutuvale olukorrale.

USALDUSVÄÄRSUS: Peame kinni kokkulepetest, lubadustest, seadustest ja headest äritavadest. Otsused ja hinnangud  on põhjendatud, õiglased ja läbipaistvad.

EESMÄRGIPÄRASUS: Tegevus on mõtestatud ja selgete eesmärkidega. Eesmärgid on seatud jätkusuutlikkust silmas pidades.